Czyszczenie w ozonie – alternatywa dla klasycznego prania

Poznaj, na czym polega czyszczenie w ozonie

Czyszczenie w ozonie

Przewaga nad tradycyjnymi metodami

Dostępne usługi na rynku pralniczym, do których zaliczamy pranie wodne i chemiczne, nie są w stanie sprostać zwiększającym się wymaganiom klientów i zaspokoić ich potrzeby. Dostępne obecnie usługi prania wodnego i chemicznego, nie wykazują walorów zdrowotnych oraz higienicznych, w przeciwieństwie do czyszczenia w ozonie. Tradycyjny proces pralniczy, oparty na praniu wodnym lub chemicznym, wymaga zużycia dużej ilości piorących środków chemicznych oraz tzw. dodatkowych środków chemicznych, które wykazują działanie szkodliwe dla skóry i zdrowia człowieka. Środki te są niszczące także dla tkanin, które zostały poddane procesowi czyszczenia, wpływając na skrócenie ich żywotności,  zwiększenie zużycia materiału czy zmniejszenie trwałości kolorów.

Obecnie w regionie obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na kompleksowe usługi świadczone przez rynek pralniczy, wynikający z rozwoju bazy hotelarsko – gastronomicznej oraz większego zainteresowania indywidualnych klientów. Badania wykazują, iż potencjalni odbiorcy usługi przywiązują coraz większą wagę do aspektów higienicznych oraz zdrowotnych związanych ze świadczonymi usługami pralniczymi.

Zwiększająca się konkurencja w regionie w zakresie w/w usług oraz coraz większe wymagania konsumentów powodują, iż rynek pralniczy reprezentowany przez Przedsiębiorstwo dąży do oferowania wysokiej jakości usług dostosowanych do potrzeb i preferencji klientów. Wprowadzenie innowacyjnej i unikatowej na skalę kraju usługi czyszczenia tkanin przy użyciu ozonu pozwoli Przedsiębiorstwu na osiągniecie powyższych celów i oczekiwań klientów. Wdrożenie przez Przedsiębiorstwo usług czyszczenia tkanin przy użyciu ozonu gwarantuje wykonywanie czyszczenia dokładniej, bezpieczniej i bardziej higienicznie w porównaniu do tradycyjnej usługi pralniczej. W stosunku do firm konkurencyjnych, Przedsiębiorstwo będzie mogło świadczyć, jako jedyne w regionie usługi pralnicze o walorach dezynfekujących także w stosunku do opornych szczepów chorobotwórczych z wykorzystaniem ograniczonej ilości środków chemicznych będących częstą przyczyną różnego rodzaju chorób alergicznych. Oznacza to, iż Przedsiębiorstwo jako jedyne w regionie, będzie mogło skierować świadczone usługi także do nowej grupy klientów alergików, osób z problemami skórnymi, niemowląt i dzieci o podwyższonej wrażliwości skórnej.

W wyniku zapewnienie oczekiwanej przez klientów najwyższej jakości świadczonych usług pralniczych, w tym aspektów higienicznych i zdrowotnych, Przedsiębiorstwo będzie mogło osiągnąć wyłącznie poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę regionu i kraju technologii opartej na czyszczeniu tkanin z wykorzystaniem ozonu.

 

Poznaj szczegóły czyszczenia w ozonie

W wyniku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia technologii czyszczenia tkanin w ozonie zostanie uruchomiona nowa usługa, składająca się ze zredukowanej ilości operacji jednostkowych w stosunku do świadczonej obecnie usługi prania wodnego. Pozwoli na bezpośrednie korzyści wynikające z krótszego czasu trwania pełnego procesu i wzrost zadowolenia klientów. Nowa technologia czyszczenia tkanin w ozonie będzie się składać z następujących operacji jednostkowych:

 

 1. Zbieranie brudnej bielizny od klientów oraz przyjęcie brudnego towaru do pralni
 2. Sortowanie i transport bielizny na terenie pralni

Operacje jednostkowe pierwsza i druga są analogiczne jak w procesie tradycyjnej usługi.

 1. Czyszczenie bielizny w ozonie

Jest to innowacyjna operacja jednostkowa wprowadzana do procesu czyszczenia decydująca o zupełnie nowych walorach świadczonej usługi. Podczas czyszczenia tkanin w ozonie stosowane będą mniejsze ilości środków chemicznych w porównaniu z usługą tradycyjną, bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych.

Ponadto zakłada się prowadzenie procesu prania na tym etapie w zakresie temperatury
30°C – 55°C. Poprzez użycie ozonu w procesie czyszczenia, zostaną wyeliminowane odbywające się zwykle po etapie prania, operacje płukania dodatkowego i suszenia bielizny, co wpłynie na znaczne skrócenie czasu całej usługi, mniejsze zużycie wody, elektryczności i zużycia kanalizacyjnego.

 1. Maglowanie / prasowanie / suszenie

Nowa technologia będzie wymagała prowadzenia jednej z wymienionych operacji lub ewentualnie ich kombinacji.

 1. Składanie i pakowanie czystej bielizny
 2. Wydanie czystej bielizny i dostarczenie jej do klienta

Ozon wprowadzony do medium piorącego będzie wykazywał działanie w trzech płaszczyznach:

 • Dezynfekcja pranych tkanin
 • Utlenianie zanieczyszczeń pozwalające na bardziej efektywne usuwanie brudu
 • Rozpulchnianie splotów włókien tkanin i fizyczne usuwanie zanieczyszczeń

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na zainstalowanie w swoich zakładach pralniczych systemy wytwarzania ozonu, czyli innowacyjną technologię czyszczenia tkanin w ozonie odnotowują zdecydowanie większe wydajności w swoich operacjach prania. Krótszy czas prania, krótszy czas suszenia, mniej środków chemicznych, mniejsze zużycie wody, energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także ścieków kanalizacyjnych, to tylko niektóre z zalet innowacyjnej technologii czyszczenia tkanin z użyciem ozonu.

Zastosowanie ozonu w technologii czyszczenia tkanin w pralniach przemysłowych ma wiele zalet.

Do najważniejszych zalet stosowania innowacyjnej technologii czyszczenia tkanin przy użyciu ozonu w pralniach przemysłowych zalicza się przede wszystkim:

 • Oszczędność zużycia wody 
 • Oszczędność zużycia energii 
 • Redukcja zużycia środków chemicznych
 • Mniejsze koszty eksploatacyjne 
 • Lepsze warunki procesu (niższa temperatura, mniej środków chemicznych, krótsze cykle płukania i suszenia)
 • Zwiększona skuteczność czyszczenia
 • Redukcja zniszczenia tkanin 
 • Proces bardziej przyjazny środowisku 
 • Lepsze warunki pracy
 • Zadowolenia klientów
 1. Oszczędność zużycia gorącej wody

Jedną z głównych zalet stosowania ozonu w procesie czyszczenia jest oszczędność zużycia gorącej wody, w porównaniu do tradycyjnego procesu prania.

W tradycyjnej pralni chemiczne lub wodnej temperatura prania ma zakres od 60 do 75 ºC. W niektórych przypadkach czyszczenia tkanin istnieje konieczność zastosowania znacznie wyższej temperatury nawet do ok. 90 ºC.  Użycie ozonu w technologii czyszczenia tkanin może potencjalnie obniżyć wymaganą temperaturę do zakresu 30–40 ºC i umożliwić nawet stosowanie zimnej wody w następnych cyklach.

Tak znaczne obniżenie temperatury wody w procesie prania spowodowane jest tym, że ozon bezpośrednio po wytworzeniu przez ozonator rozpada się do tlenu, który zwiększa potencjał środków piorących, zmniejszając tym samym potrzebę stosowania gorącej wody.

Zastosowanie ozonu w procesie czyszczenia tkanin jest bardzo ważną zaletą, gdyż redukcja użycia gorącej wody zmniejsza koszty procesu oraz obniża ryzyko zniszczenia tkanin.

 1. Redukcja zużycia związków chemicznych

Badania dowodzą, iż środki piorące stosowane są w połączeniu z ozonem są bardziej skuteczne w procesie czyszczenia tkanin niż stosowane w tradycyjnym procesie czyszczenia. Wynika to z faktu, iż ozon umożliwia lepszą penetrację i czyszczenie tkanin. 

 

 • Ponadto użyty w procesie czyszczenia ozon to potencjalny środek utleniający i dezynfekujący, dlatego redukuje użycie wybielaczy chlorowych, które niszczą tkaniny. 
 • Pozostałości zasad, które pochodzą z stosowanych procesie czyszczenia środków piorących i wybielaczy, podnoszą poziom pH we włóknach lnianych, dlatego zwykle używane są związki chemiczne w celu zrównoważenia pH.

Zastosowanie ozonu pomaga utrzymać neutralne pH podczas procesu czyszczenia redukując potrzebę użycia tych substancji

Podczas tradycyjnego procesu czyszczenia tkanin w pralni istnieje konieczność stosowania środków zmiękczających, których działanie polega na zredukowaniu elektryczności statycznej tkanin.

 • Zastosowanie ozonu utrudnia powstawanie elektryczności statycznej, co eliminuje potrzebę użycia środków zmiękczających.
 • Dodatkowo, ilość wody potrzebna do wypłukania środków jest zredukowana, jak również potrzeba serwisu kanalizacji. Ubrania są mniej zniszczone a pralki maja większą trwałość poprzez redukcje zastosowania silnych środków chemicznych.

 

 1. Działanie ozonu jako silnego środka dezynfekującego

Ozon wykazuje potwierdzone działanie dezynfekujące.  Jest to biocyd, który w prosty sposób może kontrolować nieprzyjemne zapachy, zabijać wirusy oraz redukować bakterie do 99% w procesie prania z użyciem ozonu. Z tego powodu zastosowanie ozonu w pralniach jest bardzo dużą przyszłością szczególnie dla materiałów przeznaczonych dla szpitali oraz specjalistycznych laboratoriów.

 

 

 1. Bardziej wydajne działanie pralni 

Przez użycie ozonu w procesie czyszczenia prania powoduje zmniejszenie czasu cyklu płukania tkanin. Dodatkowo, w ozonowym czyszczeniu tkanin następuje skrócenie czasu suszenia, ponieważ ozon otwiera splot włókien tkanin, przez co stają się one bardziej miękkie.  

Pozwala to na usunięcie większej ilości wody w cyklu odwirowania, szybsze odparowanie wilgoci w procesie suszenia i może także wydłużać żywotność bielizny.

Ozon redukuje także potrzebę użycia środków piorących i innych substancji, wody i energii, co oznacza zmniejszenie kosztów do nawet 50% w jednym cyklu procesu technologicznego. Ozon stosowany jest głównie w zimnej wodzie, co zmniejsza znacząco zużycie gazu ziemnego. Użycie gorącej wody w połączeniu z ozonem skraca czas prasowania oraz pozwala na jednoczesne pranie tkanin białych i kolorowych, co bardzo ważnym aspektem praktycznym i ekonomicznym w procesie czyszczenia tkanin.

 1. Ozonu zastosowany w czyszczenie tkanin zapewnia skuteczne działanie i mniejszą szkodliwość dla tkanin 

Ozon zastosowany w procesie czyszczenia tkanin wykazuje skuteczne działania w usuwaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń, wykazując przy tym mnie niszczące działanie na tkaniny. Oznacza to, iż efekt czyszczący ozonu w połączeniu ze środkami piorącymi jest wyższy. Dodatkowo w procesie prania ozon działa jak silny środek odkażający. Dlatego też tkaniny poddawane procesowi czyszczenia z użyciem ozonu są bardziej czyste i białe w porównaniu z efektami otrzymanymi przy użyciu metod konwencjonalnych. Ponadto, badania wykazują, iż  w tak przeprowadzonym procesie, wzrasta trwałość tkanin. Podczas prania włókna tkanin nie są niszczone w dużym stopniu, ponieważ stosuje się mniej środków piorących, a czas cyklów płukania jak i suszenia jest krótszy w technologii czyszczenia tkanin z użyciem ozonu w stosunku do tradycyjnej technologii pralniczej.

 
 1. Ozon w procesie czyszczenia tkanin w technologii pralniczej jest przyjazny dla środowiska i pozwala na stworzenie lepszych warunków pracy.

Zastosowanie nowej, innowacyjnej technologii czyszczenia tkanin w procesie pralniczym w wykorzystaniem ozonu to także zwiększenie bezpieczeństwa procesu w stosunku do środowiska oraz stworzenie/zapewnienie pracującemu personelowi lepszych warunków pracy podczas trwania pełnego cyklu procesu.

 

W wyniku wprowadzenia ozonu do procesu czyszczenia uzyskuje się lepszą jakość wody usuwanej z procesów prania do kanalizacji. Woda będąca pozostałością po zakończonym procesie zawiera między innymi mniej pozostałości środków chemicznych, mniej pozostałości patogenów oraz posiada stabilne pH. Ponadto użycie ozonu w procesie czyszczenia tkanin prowadzi do redukcji zużycia wody i energii w poszczególnych cyklach płukania i suszenia, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonego.

 

Bardzo ważnym pozytywnym efektem wprowadzenia innowacyjnego wykorzystania ozonu w procesie czyszczenia tkanin jest polepszenie warunków pracy personelu. Warunki pracy są bardziej przyjazne i bezpieczne.  W procesie czyszczenia obserwuje się mniejsze użycie środków chemicznych i prowadzenie procesu w niższej temperaturze, co sprawia, że pracownicy czują się bardziej bezpiecznie i swobodnie w środowisku pracy. 

 

Obecnie prowadzonych jest szereg badań naukowych dających obiecujące wyniki, co w przyszłości pozwoli na rozszerzenie zakresu zastosowań ozonu.

 

Wprowadzenie technologii ozonowania może być efektywnym, a zarazem uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem w procesie oczyszczania wody pitnej, przemysłowej, ścieków i powietrza. Ozon to bardzo silny utleniacz, swoją skutecznością kilkudziesięciokrotnie przewyższający powszechnie stosowany chlor. Nie pozostawia toksycznych produktów ubocznych, takich jak THM, w momencie występowania w wodzie ich prekursorów w procesie dezynfekcji. Ponadto ozon obniża liczebność glonów i pierwotniaków oraz pleśni i grzybów. Także bakterie Salmonelli, gronkowca, E. coli czy laseczki i zarodniki Clostridium nie są odporne na działanie ozonu. Ozon, gwarantując 100-procentową skuteczność bakteriologiczną, zapewnił sobie czołową pozycję wśród wszystkich środków dezynfekujących. Obecnie w wielu miastach w USA instalowane są innowacyjne systemy ozonowania, aby zapewnić ochronę wody pitnej przed skażeniem Cryptosporidium. Także coraz więcej polskich wodociągów wykorzystuje powyższą technologię, gwarantując sobie bezpieczeństwo bakteriologiczne spożywanej wody. Producenci napojów wykorzystują ozon do usuwania żelaza, manganu, amoniaku i siarkowodoru z wody oraz do płukania butelek przed ich napełnianiem. Właściciele przetwórni żywności myją wodą ozonową owoce, jarzyny, warzywa, ryby i mięso, przedłużając trwałość produktów. Winiarnie wykorzystują ozon do dezynfekcji beczek dębowych jak i mycia stacji czy maszyn, usuwając w ten sposób spory i bakterie pleśni. Coraz większą popularność zyskuje wykorzystanie ozonu w procesach dezynfekcyjnych wyrobów spożywczych. Ponieważ jedynym produktem resztkowym ozonu jest tlen, wielu producentów rozważa ozon jako zamiennik dla powszechnie stosowanego chloru oraz innych dodatków chemicznych.

Ponadto w Polsce prowadzone są badania dotyczące innowacyjnych metod chemicznego i biologicznego oczyszczania zanieczyszczonych gleb i wód podziemnych z wykorzystaniem m. in. ozonu.

Liczne są możliwości stosowania ozonu, gdyż zabiegi z jego użyciem są przyjazne środowisku i akceptowane w produkcji ekologicznej.

W wyniku zastosowania ozonu nie powstają żadne szkodliwe produkty uboczne, natomiast jego nadmiar szybko rozkłada się do tlenu, gdyż ozon nie jest trwały.  Kolejną zaletą jest możliwość wytwarzania go na miejscu w przenośnych generatorach. Ozon ma olbrzymie perspektywy w zastosowaniu do poprawy stanu powietrza. Wszechstronne możliwości ozonu, jego 100% skuteczność niszczenia wszelkich zanieczyszczeń, całkowita ochrona bakteriologiczna oraz brak wytwarzania rakotwórczych produktów ubocznych, w odróżnieniu do innych środków sprawiają, iż znajduje on zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i daje możliwość wprowadzenia wielu innowacyjnych rozwiązań.

 

Do najważniejszych zalet uzyskanych w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii czyszczenia tkanin przy użyciu ozonu w pralniach przemysłowych, zarówno dla Przedsiębiorstwa jak i klienta, zalicza się przede wszystkim:

 • Lepsza jakość produktu – zwiększona skuteczność czyszczenia

– tkaniny dokładnie oczyszczone, zdezynfekowane, odkażone – skuteczne usuwanie bakterii, grzybów, pleśni, roztoczy, a także wirusów

 • Produkt bezpieczny dla użytkownika:

– brak alergenów na tkaninach, dzięki stosowaniu mniejszej ilości środków piorących oraz brak konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych

 • Niższa i przystępna cena za usługę wynikająca z niższych kosztów procesu technologicznego czyszczenia w ozonie

– oszczędność zużycia wody 

– oszczędność zużycia energii 

– oszczędność zużycia gazu

– redukcja zużycia środków chemicznych

 • Redukcja zniszczenia tkanin – wydłużona żywotność tkanin

– zmniejszona ilość środków piorących

– brak lub znaczne ograniczenie dodatkowych środków chemicznych

– niska temperatura prania tkanin

– krótszy czas suszenia tkanin

 • Proces bardziej przyjazny środowisku 

– poprawa jakości ścieków kanalizacyjnych po procesie

– mniejsza ilość odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych

– mniejsze zużycie energii elektrycznej

– mniejsze zużycie wody

– mniejsze zużycie gazu ziemnego

 • Większe zadowolenie klientów

– szybsza realizacja usługi i krótszy czas oczekiwania na czyste tkaniny dzięki lepszej organizacji procesu technologicznego w nowym funkcjonalnym budynku pralni

– krótszy proces technologiczny z zastosowaniem ozonu

 • Lepsze warunki procesu technologicznego (niższa temperatura, mniej środków chemicznych, krótsze cykle płukania i suszenia)
 • Lepsze warunki pracy

– większa powierzchnia budynku pralni

– możliwość odbywania przerw w pomieszczeniu socjalnym

– rozdział operacji jednostkowych na odrębne pomieszczenia

 

 

Przedsiębiorstwo będzie mogło:

 

 • obniżyć koszty zużycia wody o 34%
 • obniżyć zużycie energii elektrycznej o 32%
 • obniżyć koszty zużycia gazu ziemnego 70%
 • polepszyć jakość odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych i zmniejszyć ich ilość o 34%
 • wyeliminować szkodliwe środki chemiczne stosowane podczas prania
 • zmniejszyć zużycie środków piorących o 59%
 • obniżyć emisję ciepła 2-krotnie
 • obniżyć emisję ścieków o 34%
 • zwiększyć bezpieczeństwo pracy i aspekt ekologiczny procesu przez eliminację niebezpiecznych rozpuszczalników, azotanów, pyłów i oparów, obecnych w tradycyjnym praniu wodnym i chemicznym.
 • zmniejszyć ilość cykli prania z 5 do 2 oraz czasu suszenia o 60 do max. 100%

Wdrożenie przez Przedsiębiorstwo usług czyszczenia tkanin przy użyciu ozonu gwarantuje wykonywanie usługi czyszczenia tkanin dokładniej, bezpieczniej i bardziej higienicznie w porównaniu do tradycyjnej usługi pralniczej. W stosunku do firm konkurencyjnych, Przedsiębiorstwo będzie mogło świadczyć, jako jedyne w regionie i w kraju usługi pralnicze o walorach dezynfekujących, także w stosunku do opornych szczepów chorobotwórczych z wykorzystaniem ograniczonej ilości środków chemicznych będących częstą przyczyną różnego rodzaju chorób alergicznych. Oznacza to, iż Przedsiębiorstwo jako jedyne w regionie, będzie mogło skierować świadczone usługi także do nowej grupy klientów alergików, osób z problemami skórnymi, niemowląt i dzieci o podwyższonej wrażliwości skórnej. W wyniku zapewnienia oczekiwanej przez klientów najwyższej jakości świadczonych usług pralniczych, w tym aspektów higienicznych i zdrowotnych produktu, Przedsiębiorstwo będzie mogło osiągnąć wyłącznie poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę regionu i kraju technologii opartej na czyszczeniu tkanin z wykorzystaniem ozonu. Dodatkowym atutem ozonowych systemów pralniczych jest wydłużenie czasu żywotności tkanin. Zazwyczaj obserwuje się zwiększenie żywotności tkanin nawet o 20%, co wynika z nie używania ciepłej lub nawet gorącej wody i zużycia mniejszej ilości środków chemicznych, które działają niszcząco na włókna tkanin. System prania ozonem wykazuje wiele zalet w stosunku do tradycyjnych praktyk pralniczych. Czyszczenie z użyciem ozonu zwiększa trwałość tekstylną materiałów, zmniejsza koszty gazu ziemnego i energii, skraca cykle płukania, a nawet zapewnia krótszy czas schnięcia tkanin.  W czyszczeniu ozonem uzyskuje się bielsze, bardziej miękkie, odkażane tkaniny o świeżym i trwalszym zapachu, co powoduje ogromne oszczędności. Wdrożenie przez Przedsiębiorstwo usługi czyszczenia tkanin w ozonie pozwoli wiec na otrzymanie procesu i produktu o cechach innowacyjnych.