Przygotowanie urządzeń pralniczych do okresu przestoju

Przygotowanie maszyn pralniczych do okresu przestoju.

Dla wielu pralni początek roku wiąże się z mniejszą liczbą zleceń pralniczych. Jest to dobry czas na okresowy przegląd, konserwację i oczyszczanie maszyn. Niektóre z urządzeń mogą zostać na ten czas wyłączone z użytku, dlatego warto zadbać o to, aby ich ponowne użycie w przyszłości było bezpieczne i nie wpłynęło na ich trwałość techniczną. Poniżej kilka wskazówek w tym zakresie z podziałem na pralki oraz suszarki bębnowe. Należy pamiętać, aby wszystkie te czynności wykonywać przy użyciu odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Utrzymanie sprzętu pralniczego w dobrej kondycji technicznej - wskazówki.

Pralnico – wirówki ładowane z przodu i pralnice z barierą higieny.

 1. Sprawdź ilość detergentów i płynów w pojemnikach – możesz zamówić brakujące środki u swojego dostawcy, aby być gotowym na wznowienie pracy. Zamknij zbiorniki, aby uniknąć wysychania produktów (dotyczy pralek z podłączonym systemem dozowania).
 2. Wyłącz zasilanie systemu dozowania, usuń węże detergentu i płynu do płukania z pralki, dokładnie je wyczyść.
 3. Oczyść szufladkę na detergenty oraz syfony na środki płynne.
 4. Włącz program płukania „na sucho”, aby wypłukać bęben (bez dodatku płynu i z pustym bębnem).
 5. Starannie wyczyść bęben, usuń osady i osadzony kamień. Zadbaj również o czystość uszczelki drzwi.
 6. Zamknij zawory wlotowe wody i odłącz węże zasilające urządzenie wodą.
 7. Odłącz pralkę od zasilania sieciowego.
 8. Wyczyść filtry i węże wodne wlotowe, sprawdź ich stan, wymień w razie potrzeby.
 9. Oczyść zawór i wąż spustowy.
 10. Sprawdź stan ogólny maszyny, zadbaj o czystość na powierzchniach zewnętrznych.
 11. Drzwi bębna oraz pojemnik na detergenty pozostaw uchylone (w przypadku gdy nie ma ryzyka dostania się do środka maszyny kurzu, szkodników lub insektów).
 12. Zamów części zamienne, których wymiana pomoże Ci wydłużyć okres użytkowania pralki (uszczelki drzwi, tłumiki drgań, węże do pomp i inne wyeksploatowane elementy).
 13. Ponowne uruchomienie pralki po okresie przestoju rozpocznij od sprawdzenia i oczyszczenia komory bębna. Następne podłącz węże wlotowe wody i otwórz zawór wlotowy. Podłącz maszynę do zasilania sieciowego i włącz program płukania z pustym bębnem i bez detergentu.

Przemysłowe suszarki bębnowe.

 1. Wyłącz dopływ gazu (dot. suszarki gazowej).
 2. Zamknij zawór parowy i opróżnij skroploną parę z ogrzewacza (dot. suszarki parowej).
 3. Odłącz suszarkę od źródła zasilania.
 4. Starannie wyczyść wnętrze bębna, usuń wszelkie kłaczki, pozostałości i osady. Wykonaj odkamienianie, jeśli potrzebne.
 5. Oczyść filtry pruszu zgodnie z instrukcją użytkowania, sprawdź ich stan i wymień je, jeśli istnieje taka potrzeba.
 6. Dodatkowo dla suszarek z pompą ciepła: sprawdź i wyczyść spust kondensatu. Zleć wykwalifikowanej osobie oczyszczenie i sprawdzenie stanu specjalnego filtra (jeśli konieczne – wymień na nowy) oraz czyszczenie skraplacza, panelu dyfuzora i całego zespołu pompy.
 7. Sprawdź i oczyść uszczelkę drzwi.
 8. Zweryfikuj ogólny stan zewnętrzny suszarki, wyczyść powierzchnie mokrą szmatką.
 9. Pozostaw drzwi bębna uchylone, o ile nie istnieje ryzyko dostania się kurzu, owadów lub innych czynników do wnętrza urządzenia.
 10. Zamów części zamienne, których wymiana pomoże Ci wydłużyć okres użytkowania suszarki (uszczelki drzwi, rolki wsporcze, filtry kłaczków i inne wyeksploatowane elementy).
 11. Ponowne uruchomienie suszarki po okresie przestoju rozpocznij od sprawdzenia i oczyszczenia komory bębna. Następne podłącz maszynę do zasilania sieciowego. Modele gazowe: włącz dopływ gazu i sprawdź, czy nie ma wycieków. Modele parowe: otwórz zawór parowy. Przeprowadź program suszenia z pustym bębnem, aby upewnić się, że maszyna działa poprawnie.

Czas przestoju maszyn jest idealnym okresem na czynności konserwacyjne. Należy jednak pamiętać, aby wykonywać je regularnie – nie tylko w czasie dłuższego wyłączenia maszyny z eksploatacji. Brak konserwacji może być przyczyną pogorszenia wydajności maszyny lub uszkodzenia jego elementów.

Odpowiednie przygotowanie urządzeń pralniczych na dłuższy przestój w pracy pozwoli na wydłużenie ich żywotności. Więcej informacji na ten temat zawartych jest w instrukcji konserwacji danej maszyny. W przypadku jakichkolwiek pytań oraz konieczności wykonania prac przez wykwalifikowany personel serwisowy zapraszamy do kontaktu z nami.