Wymagania lokalowe dla pralni wodnej w systemie Lagoon

Otwarcie ekologicznej pralni Lagoon

Otwarcie własnej pralni wymaga wielu przygotowań oraz dużego zaangażowania. Dzięki wsparciu firmy dostarczającej urządzenia pralnicze, ten temat staje się mniej skomplikowany. Jako dostawca wyposażenia ekologicznych pralni Lagoon Advanced Care przekazujemy Ci całą naszą wiedzę i doświadczenie.

  1. Lokalizacja

Jednym z pierwszych kroków w otwarciu pralni jest wybór lokalu. Idealnym miejscem dla pralni obsługującej klienta indywidualnego są lokale handlowo-usługowe. Muszą się one znajdować w ciągach dobrze skomunikowanej infrastruktury miejskiej. Atutami dobrej lokalizacji, która jest kluczowa w przypadku pralni dla klientów indywidualnych, są m.in.:

– Widoczny, dobrze dostępny punkt.

– Ładna witryna.

– Bezpłatny parking.

– Łatwe wejście.

– Możliwość załatwienia przy okazji obok lokalu innych spraw.

W przypadku połączenia pralni dla ludności oraz pralni przemysłowej również warto być w dobrej lokalizacji. Dodatkowo powinno się mieć w zanadrzu np. dodatkowe tylne wejście do logistyki prania klientów przemysłowych.

  1. Wymagania techniczne dla lokalu pralni.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie lokalu zgodnie z wytycznymi. Obiekt, w którym ma znajdować się pralnia Lagoon musi spełniać konkretne warunki techniczne.

a) Powierzchnia.

Wielkość lokalu uzależniona jest m.in. od wybranego zestawu urządzeń pralniczych. Rekomendowana powierzchnia robocza pralni to minimum 70 m2, a optymalnie 80-90 m2. Same pomieszczenia socjalne i techniczne zajmują ok. 15-20 m2. Taka wielkość jest zalecana dla pralni obsługującej klienta indywidualnego. Jeżeli obiekt miałby dodatkowo świadczyć usługi dla firm (zajmować się również praniem przemysłowym), powierzchnia lokalu powinna wynosić minimum 120 m2. Przy planowanym szybkim rozwoju warto znaleźć większy lokal (150-200 m2). Powierzchnia 80 m2 jest idealna przy wariancie z niedużym maglem. Jeśli lokalizacja jest atrakcyjna, w dobrym punkcie komunikacyjnym to zapewni dobry rozwój marki nowej pralni. Należy mieć świadomość, że po jakimś czasie, przy większym ruchu, w pralni szybko zrobi się ciasno i nie będzie miejsca na dostawienie kolejnych urządzeń, czy na powierzchnię magazynową.

b) Wysokość.

Im lokal wyższy, tym lepiej. Minimalna wysokość to 3 metry, a optymalna 3,3 metra.

c) Zapotrzebowanie na media.

– Przydział mocy elektrycznej.

Przy zestawie standardowych maszyn w wariancie zasilania na prąd i gaz ziemny, optymalne minimum to 60 kW mocy elektrycznej i 45 kW mocy gazowej.

Przy wyborze wszystkich urządzeń zasilanych na prąd (bez magla), lokal będzie potrzebować ponad 76 kW. Jeśli lokal będzie wyposażony w przyłącze ciepłej wody można realnie zejść poniżej progu 60 kW. Magiel zasilany elektrycznie zwiększy pobór o dodatkowe 23 kW, czyli łącznie zapotrzebowanie może wynieść powyżej 90 kW.

W skrajnych przypadkach pralnie czasem otwierają się w lokalach z mocą do 40 kW, ale wówczas utrudniona jest organizacja pracy. Część sprzętów nie będzie mogła pracować jednocześnie, więc wymagać to będzie to większego zaangażowania i czujności pracowników. Duże suszarki oraz magiel mogą być ogrzewane gazem ziemnym lub płynnym (propan-butan) z butli. Pralnice standardowo są ogrzewane elektrycznie. Można je wspomóc, dostarczając gorącą wodę miejską lub własną przygotowaną w mini kotłowni, gdzie wcześniej zostanie zmiękczona i podgrzana. Wodę można podgrzać w specjalnej termie elektrycznej lub za pomocą pieca gazowego. Gorąca woda może być zmagazynowana w zbiorniku: zasobniku o pojemności ok. 200-300 litrów.

– Gaz.

Jeżeli w lokalu istnieje możliwość skorzystania z instalacji gazu ziemnego, można podpiąć do niego co najmniej dużą suszarkę oraz magiel. To rozwiązanie przyniesie spore oszczędności na kosztach eksploatacji oraz automatycznie zredukuje się zapotrzebowanie na prąd.

Zakładając, że docelowo jedna 7-kilogramowa suszarka jest zasilana na prąd, a druga 20-kilogramowa i magiel będą zasilane na gaz, potrzeba wtedy łącznie ok. 70 kW mocy gazowej. Gdyby był to prąd, trzeba by mieć odpowiednio większe przyłącze elektryczne (powyżej 150 kW), a koszty eksploatacyjne będą wówczas wyższe. Gaz ziemny jest kluczowym aspektem dla oszczędności, zwłaszcza w przypadku usług dla firm. Alternatywnie może być to gaz LPG (najlepiej przy odpowiedniej instalacji zewnętrznej). Mając wspomniane maszyny na zasilanie gazowe, zmieścimy się w zapotrzebowaniu energii elektrycznej ok. 90 kW mocy i 115 kW mocy gazowej (w wariancie całej pralni Lagoon rozszerzonej o magiel i dodatkowy zestaw na pranie wodne przemysłowe).

– Woda i ścieki.

W lokalu potrzebne jest oczywiście przyłącze wody, najchętniej ciepłej i zimnej, o dobrym ciśnieniu. Idealnie, gdyby przekroje rur miały ¾-1”. Technologia Lagoon oraz wytwornica pary wymaga zmiękczenia wody do poziomu 5°dH (twardość w stopniach niemieckich). Odpływy ściekowe muszą być odpowiednie dla pralnic oraz wytwornic pary. Należy odprowadzić je do pionów odpływowych kanalizacji miejskiej, z zachowaniem standardowego spadku co najmniej 2% na długości 1 m. Dla wytwornic pary (zewnętrznej do manekina, czy wbudowanej w stole do prasowania) należy przygotować specjalny, bezpieczny odpływ. Musi być on odporny na wysoką temperaturę (~150°C). Będzie on wykorzystany do procesu odmulania. Środki Electrolux używane w pralni Lagoon są biodegradowalne i trafiają wraz z brudną wodą normalnie do ścieków. W technologii Lagoon pościel i ręczniki płukane są tylko do 2 razy, co zapewnia oszczędności ok. 30% wody i ścieków, przy neutralnym pH do kanalizacji.

– Wentylacja.

W pralni wodnej (zarówno dla ludności, jak i dla firm) należy zapewnić 6-krotną wymianę powietrza w lokalu na godzinę.

Od suszarek oraz magla wyprowadzone są indywidualne kanały wydechów gorącego powietrza (rury o przekrojach śr. 100-200mm – w zależności od modelu). Opcją dla większych suszarek są także bezpośrednie nadmuchy świeżego powietrza. Instalacje wydechów z maszyn trzeba poprowadzić możliwie najkrótszą drogą na zewnątrz budynku. Optymalne warunki pracy zapewnią indywidualne kanały dla każdego urządzenia.

Suszarki samoczynnie wymuszają obieg powietrza, generując jego wymianę. Natomiast musimy brać pod uwagę całą kubaturę pomieszczenia oraz to, co potrzebują maszyny, aby bilans się zgadzał. Nie każdy pamięta o tym, że dodatkowy układ wentylacji mechanicznej sterowany specjalną centralą wymaga dodatkowej rezerwy mocy elektrycznej (ok. 7-12kW w zależności od wydajności układu). Odpowiedni układ wentylacyjny zaprojektowany pod konkretny lokal i urządzenia zapewnia optymalne warunki pracy dla personelu oraz sprzętów. Jest to pierwszy temat, którego projektu szczególnie może dopraszać się sanepid.

Szczegółowe informacje dot. spełnienia warunków technicznych lokalu pod pralnię, przydatne są już na samym początku otwierania pralni (m.in. do rozmowy z administratorem budynku/deweloperem).